SNH48 GROUP Wiki
Advertisement
Request Time BEST 30 1.png Request Time BEST 30 2.png Request Time BEST 50 1.png
← 1st Request Time BEST 30
Enero 31, 2015
2nd Request Time BEST 30
Diciembre 26, 2015
3rd Request Time BEST 50
Enero 07, 2017 

Resultado final

Announcement Date: Dec 26 2015

Opening Songs

Overture
M01. 新年的钟声 (All)
M02. 夏日真心话 (Team HII)
M03. 奔跑的少女 (Team X)
M04. 面包和奶油 (Team NII)
M05. 绿光 (Team SII)
M06. 生命之风 (Team SII)

Best 30

30. 王子殿下 (Team HII Xie Ni, Yang HuiTing, Zhang Xin)
29. 爱的洄游鱼 (Team X)
28. 伴我同行 (Team HII)
27. 化为滚石 (Team HII)
26. 梦之河 (Team SII Xu ChenChen)
25. 不眠之夜 (Team NII Chen JiaYing, He XiaoYu, Team X Sun XinWen)
24. 朱丽叶 (Team SII Shen ZhiLin, Wen JingJie, Team X Li Jing)
23. 错过奇迹 (Team SII Chen GuanHui, Jiang Yun, Wu ZheHan)
22. 青涩的香蕉 (Team SII Qiu XinYi, Team NII Zhao Yue)
21. 温布顿之梦 (Team NII Dong YanYun, Gong ShiQi, Wan LiNa)
20. 16人姐妹歌 (Team NII Lu Ting, Tang AnQi, Zhao Yue)
19. 黑天使 (Team HII Liu JiongRan, Li QingYang, Xu YangYuZhuo)
18. 勇气重生 (Team SII)
17. 都是夜风惹的祸 (Team NII Feng XinDuo)
16. 糖 (Team SII Chen Si, Team NII Luo Lan, Team X Wang Shu)
15. 纯情主义 (Team SII Xu JiaQi, Yuan YuZhen, Team HII Xu Han)
14. 荣耀日 (Team SII Kong XiaoYin, Sun Rui, Team NII Lu Ting)
13. 格子裙妖精 (Team SII Li YuQi, Zhao Ye, Yuan DanNi)
12. 暮蝉之恋 (Team NII Ju JingYi, Lin SiYi)
11. 天使的尾巴 (Team NII Meng Yue, Team X Shao XueCong, Song XinRan)
10. 燃烧的道路 (Team NII Huang TingTing, Zhao Yue)
09. 爱恨的泪 (Team NII Feng XinDuo, Lu Ting)
08. 爱的加速器 (Team NII Ju JingYi)
07. 心型病毒 (Team X Yang BingYi, Yang YunYu, Zhang DanSan)
06. 再见制服 (Team SII Dai Meng, Mo Han, Zhang YuGe)
05. 如果你拥抱我 (Team SII Dai Meng, Qiu XinYi, Team NII Huang TingTing)
04. 雨中钢琴师 (Team SII Xu ZiXuan, Team NII Li YiTong, Team HII Liu PeiXin)
03. 恋爱捉迷藏 (Team NII Tang AnQi)
02. Bingo (Team NII)
01. 夜蝶 (Team NII Li YiTong, Huang TingTing)

Encore Songs

E1. 新年的钟声 (All)
Advertisement